• 22.
 • september
 • 2021

Konec minulega tedna je v okviru 53. MOS na Celjskem sejmu kot strokovna spremljajoča prireditev, potekala redna leta konferenca Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) z naslovom »S sončnimi elektrarnami v energetski prehod«. Predvsem zaradi ustreznih in pomembnih predstavnikov fotovoltaičnega sektorja, države in inovatorjev je bila konferenca dobro obiskana.

 • 06.
 • julij
 • 2021

Na svoji redni letni skupščini je Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) v polnopravno članstvo sprejelo 12 novih članov. Združenje tako sedaj šteje 18 polnopravnih članov, ki predstavljajo znatni delež fotovoltaičnega trga v Sloveniji.

 • 24.
 • junij
 • 2021

Veseli nas, da lahko vabilo za skupščino Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) ponovno naslovimo na večje število podjetij delujočih na področju fotovoltaike.

 • 09.
 • januar
 • 2019

V Evropi je prehod na 100% obnovljivo energijo v vseh sektorjih izvedljiv. Sistem trajnostne energije bi bil stroškovno učinkovitejši od obstoječega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih in jedrski energiji. Energetski prehod ni vprašanje tehnične izvedljivosti ali ekonomske upravičenosti ampak politične volje.

 • 09.
 • januar
 • 2019

S to uredbo se določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

 • 10.
 • december
 • 2018

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad, ki dodeljuje ugodne kredite in nepovratne finančne spodbude za učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Glavni namen sklada pa je spodbujati razvoj na področju varstva okolja.

 • 10.
 • december
 • 2018

V svetovnem energetskem sektorju potekajo pomembne spremembe, od naraščajoče elektrifikacije do širitve obnovljivih virov energije, preobratov v proizvodnji olja in globalizacije trgov z zemeljskim plinom. V vseh regijah in gorivih bodo politične odločitve, ki jih bodo sprejele vlade, določile obliko energetskega sistema prihodnosti.

 • 19.
 • september
 • 2016

V petek minuli teden je na Celjskem sejmišču, kot spremljevalni dogodek 49. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) potekala konferenca Združenja slovenske fotovoltaike z naslovom Kako bo Slovenija izpolnila okoljske zaveze do leta 2020?

 • 23.
 • avgust
 • 2016

34 nacionalnih združenj na področju fotovoltaike in obnovljivih virov energije je na evropsko komisarko za področje trgovine go. Cecilio Malmström naslovilo pobudo, s katero Evropsko komisijo pozivajo k prenehanju izvajanja uvoznih ovir za kitajske fotovoltaične panele in sončne celice. Evropska fotovoltaična združenja, ki zastopajo več kot 120.000 podjetij in predstavljajo več kot 1,3 milijona delovnih mest in so prepričana, da imajo uvozne ovire negativen vpliv na celoten sektor fotovoltaike v Evropi.

 • 10.
 • april
 • 2016

Na mednarodnih strokovnih sejmih Energetika in Terotech-Vzdrževanje, ki potekata vsako drugo leto, se bodo na celjskem sejmišču od 12. do 15. aprila 2016 predstavile najbolj pomembne blagovne znamke energetike in industrijskega vzdrževanja. Obiskovalci bodo lahko izbirali med ponudbo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Štiridnevno sejemsko dogajanje bodo zaznamovale novosti, koristne informacije in predvsem znanje.