• 08.
 • november
 • 2023

Od 6. novembra zjutraj je mogoča prijava na javni poziv, ki ga je Borzen 27. oktobra objavil v Uradnem listu v skupni vrednosti 80 milijonov EUR za dodeljevanje pomoči v obliki nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov ter za hranilnike (samo v kombinaciji s proizvodno napravo). Od tega je 42 milijonov namenjenih investicijam v sončne elektrarne, pri katerih je podpora odvisna od tipa investicije (4 podsklopi).

 • 26.
 • oktober
 • 2023

20 nacionalnih združenj za fotovoltaiko je sopodpisalo poziv Evropski komisiji in pristojnim ministrstvom, v katerem pozivamo k ustreznim ukrepom za naslavljanje cenovne krize v fotovoltaični dobavni verigi, s katerimi bi spodbudili in zaščitili evropske proizvajalce. Besedilo je v celoti v angleškem jeziku.

 • 14.
 • marec
 • 2023

Slovenski operater trga z elektriko, Borzen, v okviru izvajanja kontaktne točke za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije (OVE) pripravlja javni seznam izvajalcev storitev, povezanih z investicijami v OVE. Za uvrstitev na seznam je potrebno izpolniti spletni obrazec na Borzenovi spletni strani.

 • 19.
 • december
 • 2022

Leto 2022 je bilo za sončno energijo najboljše do slej. Instalirana moč sončnih elektrarn v EU je prvič presegla 200 GW, pri čemer je bilo samo letos nameščenih za 41.4 GW sončnih elektrarn. Povedano drugače, 12,4 milijonov domov napaja energija sonca.

 • 08.
 • november
 • 2022

ZSFV vabi svoje članice ter kandidatke za članstvo na redno letno zasedanje Generalne skupščine, ki bo v petek, 11. novembra v Celju, v prostorih Celjskega sejma.

 • 21.
 • oktober
 • 2022

Mestna občina Kranj je objavila javni poziv potencialnim promotorjem za izvedbo projekta za postavitev sončnih elektrarn na strehah javnih zavodov in ostalih občinskih objektov na način z javno-zasebnega partnerstva. Na ta način želijo postaviti še med 10 in 15 novih sončnih elektrarn. Predvidena umestitev je na strehe javnih stavb ter druge možne lokacije. Identificiranih je 66 lokacij, ki pa niso končne.

 • 12.
 • oktober
 • 2022

Evropska komisija je 11. oktobra uradno podprla ustanovitev Zavezništva industrije fotovoltaike EU, ki bi naj po vzoru sorodnih Zavezništev, združilo vse relevantne deležnike fotovoltaične industrije, s ciljem povečati proizvodne tehnologije inovativnih solarnih fotovoltaičnih produktov in komponent. To bi naj prispevalo k pospešitvi uporabe sončne energije po vsej Uniji in izboljšanju odpornosti energetskega sistema.

 • 06.
 • oktober
 • 2022

Osrednji namen aplikacije SODOkart je usmerjanje investitorjev (za večje sončne in tudi vetrne elektrarne, nad 50kWh) v priključitev na lokacijah, kjer omrežje to omogoča in tako na območjih, »kjer omrežje to dovoljuje povečamo delež električne energije iz obnovljivih virov« poudarjajo v družbi SODO. Aplikacija torej primarno ni namenjena samooskrbnim elektrarnam, saj z njo ne boste dobili podatka o tem ali na svoji zasebni strehi lahko priključite sončno elektrarno.

 • 21.
 • september
 • 2022

V petek, 16. septembra smo na letni konferenci ZSFV, ki jo je otvoril pristojni minister Bojan Kumer, slišali veliko napovedi za premike v pravo smer. Rdeča nit predstavitev in razprave je bila, da znanje in izkušnje v Sloveniji so, je pa potrebno vse deležnike uspešno in učinkovito povezat, da se stvari zgodijo hitreje, kot to zahtevajo tudi trenutne geopolitične razmere. Za doseganje ciljev OVE in povečanje energetske neodvisnosti je solarizacija nujna, okolju prijazna in finančno smotrna. »Zelo, zelo, zelo računamo na vas« je povedal minister.

 • 20.
 • september
 • 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega distribucijskega sistema, družbama Eles in SODO, pripravilo načrt povečanja proizvodnje zmogljivosti pridobivanja električne energije iz sončne energije. Skupni potencial večjih elektrarn je ocenjen na 1,8 GW. Kot je napovedal minister na petkovi konferenci ZSFV, je MZI v ponedeljek v javno obravnavo posredovalo predlog zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Predlog je v javni obravnavi do 19. oktobra. Poleg tega je MZI v javno obravnavo poslalo še predlog Zakona o infrasturkturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu. Ta predlog je v obravnavi do 20. oktobra.

 • 08.
 • september
 • 2022

V zadnjem letu se je na področju fotovoltaike zgodilo veliko. Energetska kriza je jasno pokazala kako zelo pomembna je energetska neodvisnost za države, podjetja, javne zavode in gospodinjstva. Z vidika države za zagotavljanje energetske varnosti, z vidika podjetij, zavodov in gospodinjstev pa z vidika obvladovanja izjemne rasti stroškov energije. RePower EU in prva »Sončna strategija« z »Iniciativo streh« predstavljata na eni strani veliko priložnost za sector, na drugi strani enako velike izzive. Rekordna rast investicij vodi tudi v realne izzive sektorja: težave z dobavo materialov in dobavnimi roki, vse večje število zavrnjenih soglasij, kako bo s subvencijami v prihodnje itd..

 • 02.
 • avgust
 • 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 99/2022 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021). Glede na povečano število prijav na razpis se povišujejo razpisana sredstva za dodatnih 18,27 milijona EUR. Zadnji rok za oddajo vlog je 16. september 2022.

 • 22.
 • september
 • 2021

Konec minulega tedna je v okviru 53. MOS na Celjskem sejmu kot strokovna spremljajoča prireditev, potekala redna leta konferenca Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) z naslovom »S sončnimi elektrarnami v energetski prehod«. Predvsem zaradi ustreznih in pomembnih predstavnikov fotovoltaičnega sektorja, države in inovatorjev je bila konferenca dobro obiskana.

 • 06.
 • julij
 • 2021

Na svoji redni letni skupščini je Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) v polnopravno članstvo sprejelo 12 novih članov. Združenje tako sedaj šteje 18 polnopravnih članov, ki predstavljajo znatni delež fotovoltaičnega trga v Sloveniji.

 • 24.
 • junij
 • 2021

Veseli nas, da lahko vabilo za skupščino Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) ponovno naslovimo na večje število podjetij delujočih na področju fotovoltaike.

 • 09.
 • januar
 • 2019

V Evropi je prehod na 100% obnovljivo energijo v vseh sektorjih izvedljiv. Sistem trajnostne energije bi bil stroškovno učinkovitejši od obstoječega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih in jedrski energiji. Energetski prehod ni vprašanje tehnične izvedljivosti ali ekonomske upravičenosti ampak politične volje.

 • 09.
 • januar
 • 2019

S to uredbo se določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

 • 10.
 • december
 • 2018

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad, ki dodeljuje ugodne kredite in nepovratne finančne spodbude za učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Glavni namen sklada pa je spodbujati razvoj na področju varstva okolja.

 • 10.
 • december
 • 2018

V svetovnem energetskem sektorju potekajo pomembne spremembe, od naraščajoče elektrifikacije do širitve obnovljivih virov energije, preobratov v proizvodnji olja in globalizacije trgov z zemeljskim plinom. V vseh regijah in gorivih bodo politične odločitve, ki jih bodo sprejele vlade, določile obliko energetskega sistema prihodnosti.

 • 23.
 • avgust
 • 2016

34 nacionalnih združenj na področju fotovoltaike in obnovljivih virov energije je na evropsko komisarko za področje trgovine go. Cecilio Malmström naslovilo pobudo, s katero Evropsko komisijo pozivajo k prenehanju izvajanja uvoznih ovir za kitajske fotovoltaične panele in sončne celice. Evropska fotovoltaična združenja, ki zastopajo več kot 120.000 podjetij in predstavljajo več kot 1,3 milijona delovnih mest in so prepričana, da imajo uvozne ovire negativen vpliv na celoten sektor fotovoltaike v Evropi.

 • 19.
 • september
 • 2016

V petek minuli teden je na Celjskem sejmišču, kot spremljevalni dogodek 49. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) potekala konferenca Združenja slovenske fotovoltaike z naslovom Kako bo Slovenija izpolnila okoljske zaveze do leta 2020?

 • 10.
 • april
 • 2016

Na mednarodnih strokovnih sejmih Energetika in Terotech-Vzdrževanje, ki potekata vsako drugo leto, se bodo na celjskem sejmišču od 12. do 15. aprila 2016 predstavile najbolj pomembne blagovne znamke energetike in industrijskega vzdrževanja. Obiskovalci bodo lahko izbirali med ponudbo več kot 480 najboljših blagovnih znamk iz 29 držav. Štiridnevno sejemsko dogajanje bodo zaznamovale novosti, koristne informacije in predvsem znanje.