100% samooskrba z OVE ni samo možna ampak tudi cenejša

 

Besedilo v nadaljevanju je povzeto po člankih, v katerih si lahko preberete nekaj več o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, in kako je prehod na 100% samooskrbo z električno energijo z OVE, ne samo možen ampak tudi cenejši od obstoječega.

 

V Evropi je prehod na 100% obnovljivo energijo v vseh sektorjih izvedljiv. Obstoječi potencial OVE in tehnologije, vključno s skladiščenjem lahko proizvede zadostno in varno oskrbo z energijo vsako uro skozi celo leto. Sistem trajnostne energije bi bil stroškovno učinkovitejši od obstoječega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih in jedrski energiji. Energetski prehod ni vprašanje tehnične izvedljivosti ali ekonomske upravičenosti ampak politične volje.

Proizvodnja električne energije bo v letu 2050 4-5x večja kot v letu 2015. Poraba goriva pa se bo zmanjšala za več kot 90%, glede  na leto 2015, saj se fosilna goriva odpravljajo.

 

Proizvodnja električne energije v sistemu 100% OVE bo sestavljena iz:

-          Sončne energije (62%)

-          Vetrne energije (32%)

-          Hidroenergije (4%)

-          Bioenergije (2%)

Večina oskrbe bo decentralizirana, 85% oskrbe bo prišlo iz regionalne in lokalne proizvodnje. V prometnem sektorju bodo električna vozila z baterijami pokrivala povpraševanja v cestnem prometu, medtem ko bo po morju in v letalstvu povpraševanje pokrito s kombinacijo sintetičnih goriv.

100% sistem OVE v Evropi bo tudi podpiral na milijone lokalnih delovnih mest v energetskem sektorju. V letu 2015 je evropski energetski sektor zaposloval približno 2 milijona ljudi, od tega je približno polovica delala v sektorju fosilnih goriv. Nov sistem OVE pa bi zaposloval od 3 do 3,5 milijona ljudi.

 

Članki navajajo tudi priporočila:

- Vlade morajo sprejeti nacionalne zakonodajne akte, ki bodo zagotovili hitro uveljavitev in razvoj tehnologije OVE in skladiščenja;

- Sektorsko povezovanje;

- Omogočanje neposrednih zasebnih naložb v OVE;

- Davčne oprostitve;

 - Subvencije, pravni privilegij za tehnologije OVE;

- Odprava vseh subvencij za proizvodnjo fosilnih goriv in jedrske energije, uvedba davka na ogljih in radioaktivnost;

- Spodbujanje izobraževanja in raziskav na področju OVE.

 

Povezava do člankov:

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2018/12/Key-findings_100-renewable-Transition-across-energy-sectors-Europe.pdf

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2018/12/100-percent-.-COP-Press-Conference-2.pdf