BORZEN PRIPRAVLJA SEZNAM IZVAJALCEV STORITEV OVE

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore med drugim izvaja tudi dejavnost kontaktne točke za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije.

V ta namen bo širši javnosti na svoji spletni strani ponudil seznam izvajalcev, ki opravljajo storitve, povezane z izvedbo investicij v OVE, kot podrobneje izhaja iz 3. člena Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vabimo vas, da se uvrstite na seznam ter predstavite javnosti, tako da izpolnite spletni obrazec.

Vse, ki pa ste imeli dobro izkušnjo z organizacijo, ki deluje na področju snovanja in izvedbe OVE projektov, pa prosimo, da jim posredujete to informacijo.