Borzenov razpis namenja več kot polovico sredstev sončnim elektrarnam

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakupi in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz OVE za proizvodnjo električne energije in toplote ali novih proizvodnih naprav iz OVE za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

Za investicije v sončne elektrarne so spodbude namenjene 4 tipom investicij:

  1. Fotonapetostna elektrarna (»klasična«, na strehi objekta)
  2. Skupnostna fotonapetostne elektrarna
  3. Fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
  4. Fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

Spodbude za hranilnike so omejene na nove prigrajene hranilnike (k novim proizvodnim napravam) in vezane na moč naprave za proizvodnje električne energije.

 Upravičenci lahko prijavo oddajo samo elektronsko preko spletne aplikacije.

 Sredstva bodo dodeljena po vrstnem redu prejema vlog- do porabe sredstev.

 Več informacij na Borzenovi spletni strani.