Družba SODO objavila aplikacijo SODOkart za identifikacijo mest priključitve sončnih elektrarn večjih zmogljivosti

SODO je v sodelovanju z vsemi sistemskimi elektrodistribucijskimi podjetji razvila spletno aplikacijo, ki omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja, kot je na konferenci ZSFV napovedal Matjaž Miklavčič iz družbe SODO. Podatki iz aplikacije so informativne narave.

SODO je v sodelovanju z vsemi sistemskimi elektrodistribucijskimi podjetji razvila spletno aplikacijo, ki omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja, kot je na konferenci ZSFV napovedal Matjaž Miklavčič iz družbe SODO. Podatki iz aplikacije so informativne narave.

Osrednji namen aplikacije SODOkart je usmerjanje investitorjev (za večje sončne in tudi vetrne elektrarne, nad 50kWh) v priključitev na lokacijah, kjer omrežje to omogoča in tako na območjih, »kjer omrežje to dovoljuje povečamo delež električne energije iz obnovljivih virov« poudarjajo v družbi SODO. Aplikacija torej primarno ni namenjena samooskrbnim elektrarnam, saj z njo ne boste dobili podatka o tem ali na svoji zasebni strehi lahko priključite sončno elektrarno.

Prikazani so potenciali streh stavb in lokacije degradiranih območij[1], kjer pa je presoja primernosti lokacije v pristojnosti investitorja. Kategorizacija potenciala streh stavb za postavitev sončne elektrarne je izdelana ob predpostavkah, da je za 1 kW moči sončne elektrarne potrebnih 7 m2 površine strehe in da je za postavitev elektrarne uporabne 40 % tlorisne površine strehe.

Omogočeno je iskanje po naslovu ali parceli z izbiro načina priključitve. Po vpisu lokacije lahko enostavno poiščemo najbližjo točko vključitve v omrežje. S klikom na točko se prikaže prosta zmogljivost omrežja v kW. Kot podlaga je uporabljen zemljevid Slovenije, na katerem so glede na stanje omrežja prikazane možnosti priključevanja večjih proizvodnih naprav s točko priključitve neposredno v transformatorsko postajo ali na srednjenapetostni nivo. Viri podatkov o distribucijskem omrežju so lastni podatki in podatki elektrodistribucijskih podjetij Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.

 

 

Za boljšo preglednost je omogočen prikaz orientacijskih območij v okolici posameznih točk priključitve na elektrodistribucijsko omrežje.

Vse informacije veljajo za obstoječe stanje v omrežju, ki se z vsakim novim izdanim soglasjem za priključitev spremeni. Pred izgradnjo proizvodne naprave je - ne glede na prikazano v aplikaciji - potrebno pridobiti soglasje za priključitev, kjer se v samem postopku izdela elektroenergetska analiza možnosti vključitve v omrežje in določi točka priključitve s tehničnimi pogoji v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE[2]). Za priključitev na distribucijsko omrežje je potrebno zgraditi lastni priključni vod, ki v primeru priključitve na srednjenapetostni nivo vključuje lastno transformatorsko postajo.

Prikazane informacije o možnosti priključitve so informativne narave, za katere družba SODO d. o. o. ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Dostop do aplikacije SODOKart je tukaj.