Leto 2022 rekordno- v EU 41.4 GW novih sončnih elektrarn

Leto 2022 rekordno v vseh pogledih- presežen rekord iz leta 2012, skupna moč prvič čez 200GW

Solar Power Europe je tudi letos organiziral spletni dogodek namenjen pregledu fotovoltaičnega trga in pripravljenim napovedim za srednjeročno obdobje. Ob rekordnih številkah so opozorili, da so vlade članic bile pri sprejemanju svojih nacionalnih energetsko podnebnih načrtov neambiciozne in da jih je potrebno posodobiti. Prav vse članice bodo namreč (pred rokom) dosegle svoje cilje (oziroma so jih že). Samo v Franciji trg FV ni zrasel, ampak se je celo nekoliko zmanjšal.

Izvršna direktorica organizacije Walburga Hemetsberger je dogodek začela z objavo, da je bilo leto 2022 najboljše doslej, saj je bil presežen desetletje star rekord. Instalirana moč v EU je letos znaša 41.4 GW in tako smo v Uniji presegli mejo 200 GW instalirane skupne moči sončnih elektrarn. Napoved kaže, da bo rast še naprej eksponentna in da bomo v EU ob predvidoma stabilnem okolju (zakonodajno, procesno) celo presegli v RePower EU zastavljen (ambiciozni) cilj o skupni moči 750GW FV v letu 2030. Analize FV trga namreč kažejo, da se zmogljivost podvoji vsake 3 leta.  

Za prihodnje leto tako srednji scenarij napoveduje dodatnih 54GW instalirane moči, ambiciozni celo skoraj 68GW (za povečanje neodvisnosti od ruskega plina bi v naslednji zimi potrebovali 60GW sončne energije).

V panelni razpravi, ki je sledila predstavitvi temeljnih ugotovitev poročila, so razpravljali predstavniki podjetij, ki so zastopali vse tri osrednje segmente trga. Osrednja razprava je tekla o trenutnih večjih ovirah rasti in instalaciji v treh precej različnih državah EU (Nemčija, Nizozemska in Italija).

Vsi so se strinjali, da je trenutni največji izziv (poleg infrastrukturnega z omejitvami omrežja, ki se med državami precej razlikuje) predvsem v zagotavljanju ustreznega podpornega okolja za FV (zakonodaja, postopki, znanje odločevalcev in uradnikov) predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra za operativni nivo izvedbe FV projektov.

Naslednji korak, ki ga morajo države narediti je, da ocenijo manko in ustrezno ukrepajo s spodbudami.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani Solar Power Europe.