Evropska komisija uradno podprla ustanovitev Zavezništva industrije solarne fotovoltaike EU

Evropska komisije je napovedala vzpostavitev Zavezništva industrije solarne fotovoltaike EU po vzoru obstoječih uspešnih zavezništev. Ustanovljeno naj bi bilo do konca leta.

Evropska komisija je včeraj, 11. oktobra, uradno podprla ustanovitev Zavezništva industrije fotovoltaike EU, ki bi naj, po vzoru sorodnih Zavezništev, združilo vse relevantne deležnike fotovoltaične industrije, s ciljem povečati proizvodne tehnologije inovativnih solarnih fotovoltaičnih produktov in komponent. To bi naj prispevali k pospešitve uporabe sončne energije po vsej Uniji in izboljšanju odpornosti energetskega sistema. Ustanovitev Zavezništva je predvidena v Strategiji EU za sončno energijo, kot eden ključnih ukrepov za uresničitev v njej zastavljenih ciljev.

Komisija je v izjavi za javnost zapisala, da bodo Zavezništvo zasnovali po vzoru uspešnih zavezništev kot sta Zavezništvo EU za baterije in Zavezništvo EU za čisti vodik. Vzpostavitev Zavezništva so napovedali do konca tega leta. Ko bo vzpostavljeno, naj bi povezovalo industrijo, raziskovalne inštitute, zveze potrošnikov, nevladne organizacije in druge deležnike z interesi v PV sektorju. Pripravilo bo akcijski načrt za solarno vrednostno verigo v Evropi in sodelovalo z EU in državami članicami na področjih od raziskav in inovacij, tehnologije, industrijske dobavne verige, surovin, dostop do financiranja, odjemalcev, mednarodnih partnerstev in odpornosti globalne dobavne verige, krožnosti, trajnosti in spretnosti.

Vzpostavitev zavezništva je eden izmed konkretnih ukrepov, predvidenih v Strategiji EU za sončno energijo, ki je bila sprejeta v paketu REPowerEU maja letos.

SolarPower Europe je dan pred tem predsednico Komisije in njene podpredsednike, v odprtem pismu uradno pozval, da je potrebno poskrbeti tudi za hitre ukrepe, ki bodo omogočili dodatna sredstva za razmah PV industrije v EU, ki je v veliki meri odvisna od azijskega trga. Z ukrepi naj bi omogočili lokalizacijo dobavne verige, saj je odvisnost od Azijskih trgov ena izmed identificiranih ovir pri doseganju zastavljenih ciljev na področju zelenega prehoda in sektorja fotovoltaike v njem.