Generalna skupščina ZSFV

Najava: zasedanje generalne skupščine Združenja bo v petek, 11. novembra 2022

V času intenzivnega dogajanja v sektorju fotovoltaike, na zakonodajnem področju ter načrtovanih spremembah v samem Združenju, vabi ZSFV svoje članice ter kandidatke za članstvo na redno letno zasedanje Generalne skupščine, ki bo v petek, 11. novembra, ob 13. uri,  v Celju, v prostorih Celjskega sejma.

V zadnjem letu se je zgodilo veliko – sektor fotovoltaike in sončna energija sta bila v luči doseganja ciljev na področju obnovljivih virov energije, postavljena v ospredje. Zastavljeni cilji so ambiciozni, napovedani koraki gredo v smeri solarizacije.

Na zasedanju bomo obravnavali redno letno poročilo upravnega odbora, sprejem novih članic, določili članarino ter obravnavali temeljne dokumente Združenja, ki so podlaga za delovanje ZSFV.

Vabimo vas, da se nam pridružite in sooblikujete delovanje Združenja.

Po rednem delu bomo razpravljali o nadaljnjem delovanju Združenja, ciljih, pristopih in aktivnosti članic pri tem.

 Če ste med kandidatkami za članstvo, je za sprejem v članstvo potrebno izpolniti VLOGO ZA ČLANSTVO, ki jo najdete tukaj.