Neizogiben 100% prehod na OVE

V svetovnem energetskem sektorju potekajo pomembne spremembe, od naraščajoče elektrifikacije do širitve obnovljivih virov energije, preobratov v proizvodnji olja in globalizacije trgov z zemeljskim plinom. V vseh regijah in gorivih bodo politične odločitve, ki jih bodo sprejele vlade, določile obliko energetskega sistema prihodnosti.
 

Analiza na podlagi scenarija WEO - World Outlook Energy 2018, opisuje različne možne prihodnosti energetskega sistema. Ponuja kontrast z različnimi potmi na podlagi sedanjih in načrtovanih politik ter tistih, ki lahko v skladu s pariškim sporazumom dosegajo dolgoročne podnebne cilje, zmanjšajo onesnaževanje zraka in zagotavljajo univerzalni dostop do energije.
 

V vseh primerih bodo imele vlade kritičen vpliv na prihodnji energetski sistem. V skladu s sedanjimi in načrtovanimi politikami se bo povpraševanje po energiji povečalo za več kot 25% do leta 2040. Analize kažejo tudi to, da se bo poraba nafte v prihodnjih desetletjih povečala, zaradi naraščajočih tovornih in letalskih potreb.

 

Na energetskih trgih so OVE postali ključni zaradi padajočih stroškov in podpornih vladnih politik. Ta širitev prinaša velike okoljske koristi, in nove izzive. Elektroenergetski sistemi pa bodo morali omogočati fleksibilnost zaradi raznolikosti oskrbe.

 

Dostop do člankov:

https://www.iea.org/weo2018/

https://hans-josef-fell.de/drastischer-einbruch-der-globalen-erdoelfoerderung-in-den-kommenden-jahren