Občina Kranj objavila poziv promotorjem za izvedbo projekta postavitve sončnih elektrarn

Kranj želi postaviti 10 do 15 novih sončnih elektrarn v javno zasebnem partnerstvu

Mestna občina Kranj je objavila javni poziv potencialnim promotorjem za izvedbo projekta za postavitev sončnih elektrarn na strehah javnih zavodov in ostalih občinskih objektov na način z javno-zasebnega partnerstva. Na ta način želijo postaviti še med 10 in 15 novih sončnih elektrarn. Predvidena umestitev je na strehe javnih stavb. Identificiranih je 68 lokacij, ki pa niso končne.

Želja Mestne občine Kranj (MOK) je vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za postavitev proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) na površinah in objektih MOK. Potencialni promotorji, ki bi želeli sodelovati pri izvedbi projekta, naj svoj interes izkažejo z oddajo vloge.

Več informacij o projektu je na voljo na tej povezavi.

ROK ZA VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI za javno-zasebno partnerstvo je 16. november 2022 do 12. ureDodatna poizvedovanja pred oddajo vloge so mogoča do 9.11. 2022, prav tako do 12.ure.

Predlagan model izvedbe dela projekta je koncesija gradnje po modelu DFBOT (model: projektiraj–financiraj–zgradi–upravljaj in vzdržuj–prenesi v last koncedenta), za okvirno koncesijsko obdobje od 15 do 25 let. Z vključitvijo zasebnih investitorjev v projekt bi dosegli zastavljene cilje brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj bo investicija poplačana iz ustvarjenih prihodkov, vezanih na proizvedeno električno energijo.

Cilji projekta so med drugim uresničevanje ciljev skupnostne samooskrbe MOK in uporabnikov površin ter objektov. Poleg tega bodo stroški rabe električne energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na  stroške in ceno električne energije na trgu po izvedenem projektu nižji, kar bo prineslo prihranke tako javnemu partnerju kot uporabnikom površin ter objektov.

Naslednji korak, ki ga bodo izvedli v MOK po pridobitvi zainteresiranih zasebnih partnerjev, bo priprava investicijske dokumentacije, sprejem odloka, izvedba razpisa na način konkurenčnega dialoga in postavitev elektrarn.