Predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE

V nadaljevanju si lahko preberete nekaj več o predlogu Uredbe za samooskrbo iz OVE.

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter, voda in geotermalna energija za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo.

S to uredbo se določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

Opredeljeni so trije podtipi samooskrb:

-          Individualna samooskrba

-          Skupinska samooskrba

-          OVE skupnosti.

Skupinska samooskrba med seboj povezanih končnih odjemalcev v večstanovanjski stavbi, OVE skupnost pa je samooskrba v vseh ostalih primerih med seboj povezanih končnih odjemalcev. Za vse tri podtipe samooskrbe se uporabljajo skupne določbe te uredbe, razen, če je za posamezen podtip izrecno določeno drugače.

 Uredba navaja tudi:

-          skupne določbe za skupinsko samooskrbo in OVE skupnost;

-          ostale določbe, skupne za individualno samooskrbo, skupinsko samooskrbo in OVE skupnost;

-          način obračuna pri individualni samooskrbi, skupinski samooskrbi in OVE skupnosti;

-          priključitev naprave za individualno samooskrbo, skupinsko samooskrbo in za OVE skupnost;

-          poročanje distribucijskega operaterja, izračun proizvedene količine električne energije iz naprav za samooskrbo, itd,.

Pomembno je dodati tudi to, da tako kot je veljalo do sedaj je v primeru individualne samooskrbe naprava priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe, spreminja pa se kriterij moči. Dosedanja omejitev moči, ki je lahko oddana v omrežje preko merilnega mesta na katerega notranjo nizkonapetostno inštalacijo je priključena naprava za samooskrbo, se nadomesti z omejitvijo moči naprave, in sicer instalirana moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta na katerega notranjo inštalacijo je ta naprava priključena.

Bolj prodobno pa si lahko preberete na: Predlog uredbe o samooskrbi z EE iz OVE.