SLOBIOM Konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030

Spoštovani,

Vabimo vas, da se 29. novembra udeležite v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije 12. SLOBIOM konference OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030, ki jo bosta otvorila Branko Šumenjak, član Državnega sveta in Branko Simonovič, podpredsednik, Državnega zbora Republike Slovenije.

Posledice podnebnih sprememb so vse hujše in zahtevajo nujne razvojne spremembe na vseh področjih delovanja družbe. Zaradi naraščajoče koncentracije toplogrednih plinov v ozračju se je povprečna globalna temperatura dvignila za skoraj eno stopinjo, v Sloveniji pa že skoraj za dve stopinji celzija. Soočamo se z vse pogostejšimi in vse hujšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki povzročajo nepopravljivo škodo in ogrožajo naš obstoj.

Zato je letošnja konferenca še prav posebej posvečena Državnemu svetu, na novo izvoljenemu Državnemu zboru in na novo postavljeni Vladi Republike Slovenije ter bodočim županom in občinskim svetom, da se na začetku sedanjega mandata vsi skupaj osredotočimo na odpravo vzrokov podnebnih sprememb.

Zato uvodoma naprošamo resorna ministrstva za predstavitev novosti na področju nujnih razvojnih preusmeritev. V nadaljevanju bomo že 12. leto zapored predstavili SLOBIOM predlog za prehod Slovenije na obnovljivo in učinkovito rabo energije do 2030, predstavniki združenj za posamezne obnovljive vire energije in Zavod za gozdove Slovenije pa nas bodo soočili z naravnimi danostmi in konkretnimi ovirami za uveljavljane le-teh, za preporod slovenske energetike. Ob zaključku konference bo okrogla miza vabljenih županov na temo prehoda občin na obnovljivo energijo.

Vse države in prebivalci sveta smo se dolžni združiti v skupnem cilju odprave vzrokov podnebnih sprememb. V ta namen pripravljamo projekt OBNOVLJIVA ENERGIJA IN EKOLOŠKO KMETOVANJE ZA SLOVENIJO IN OBMEJNE REGIJE SOSEDNJIH DRŽAV DO 2030, da s sosednjimi državami utrdimo sožitje in sodelovanje za preživetje in se pridružimo vodilnim državam v doseganju globalnih razvojnih ciljev ZN za trajnostni razvoj sveta. Temu bo posvečena tudi naša mednarodna konferenca, ki jo organiziramo v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije 18. decembra.

 

Vabilo na 12. SLOBIOM konferenco OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030

 

Veselimo se vaše cenjene udeležbe in sodelovanja za našo skupno prihodnost in vas lepo pozdravljamo.

mag. Martina Šumenjak Sabol, predsednica SLOBIOM

 

V Jarenini, 26. 11. 2018