Zakonodaja


Predstavljene internetne strani predstavljajo najpomembnejše pravne vire, ki urejajo področje energetike v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.


Javna agencija RS za energijo

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Organizator trga z električno energijo in center za podpore Borzen, d.o.o.

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad
Uredba o energetski infrastrukturi
Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije Ur.l. RS, št. 105/2011 z dne 23.12.2011
Uredba o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije Ur.l. RS, št. 43/2012 z dne 08.06.2012

 

Na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo pa najdete najpomembnejše pravne vire, ki urejajo področje energetike v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Viri so sistematično urejeni na:


zakone
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/veljavni_predpisi/zakoni/


podzakonske akte
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/veljavni_predpisi/podzakonski_akti/


pomembnejše direktive in uredbe Evropske unije
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_eu/


predloge predpisov
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/predlogi_predpisov/